Каталог

USA ZIP Code

На сайта има повече от 469,124 Канзас Пощенска код 5 Плюс 4, включително Пощенска код 5 Плюс 4, обхват, Вид запис, Идентификационен код за маршрута на куриера, Улица, Адрес, Град Име, ФИПС окръг, Щат съкр и т.н., заедно с интерактивната карта.

Град Име

img_city

Моля, проверете градовете и селата по Град Име:

Примерно съобщение

img_envelope
  • Това е пример за американски пликове. Попълнете информацията за изпращача горе вляво и информацията за получателя долу вдясно. Необходимата информация е пълното име на изпращача/получателя, адрес, град, щат и пощенски код. Информацията за адреса на получателя е дадена за ваше сведение. Като цяло, ако не сте сигурни за пълния 9-цифрен пощенски код, можете да попълните само 5-цифрения пощенски код, за да избегнете загуба на пакета.

    ZIP Code: homepage
  • United States Envelope Example

За повече информация, моля прочетете официалната документация: USA.pdf (Английски)

Население

img_population

The population of the state Канзас was 2,853,118 in 2010 and reached 2,913,314 in 2019 with an increase of +60,196. Now the state Канзас is the 36th state by population size in the U.S. and accounts for 0.88% of the total U.S. population.

Област2019 Census Data2010 Census DataIncreaseIncrease(%)RankProportion of total population(%)
Канзас2,913,3142,853,118+60,1962.1%36th0.88%